Par izstādi
 

"Mani vienmēr saistījusi dziedātāju vēlme būt kopā ar mūziku, cilvēku lielā mūzikas mīlestība un aizrautība, ar kādu viņi piedalās šajā procesā. Tā ir nesavtīga atdeve mūzikas lietai".1

(kordiriģents, Dziesmu svētku virsdiriģents E. Račevskis)

 

Virtuālā izstāde "Pēc 6 mirkļiem 100 gadi" veltīta Latvijas Universitātes (LU) 94. jubilejai un tapusi gaidot augstskolas 100. jubileju, kas tiks svinēta 2019. gadā – tieši pēc sešiem mirkļiem jeb sešiem gadiem. Šī virtuālā izstāde sniedz ieskatu LU radošajā dzīvē un LU mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbībā. Papildinot tāda paša nosaukuma tradicionālo izstādi, virtuālā izstāde, apkopojot gan informatīvus, gan vizuālus materiālus, iepazīstina ar šo kolektīvu aktivitātēm, vēsturi un sasniegumiem. Izstāde "Pēc 6 mirkļiem 100 gadi" ir turpinājums pagājušogad veidotajai izstādei "Pēc 7 mirkļiem 100 gadi", kas atspoguļoja LU studiju procesu, ikdienu un svētkus.

Jau kopš saviem pirmsākumiem LU ir bijusi ne tikai vieta, kur smelties zinības un pilnvērtīgi izglītoties – tā ir gādājusi arī par to, lai studentiem vienmēr būtu iespēja iesaistīties dažādās ārpusstudiju aktivitātēs. LU paspārnē allaž ir darbojušies un joprojām darbojas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, kuros ikviens var sevi izpaust dziesmā, dejā vai kādā citā radošā veidā, piedalīties LU rīkotajos pasākumos, ar savu sniegumu priecēt cilvēkus visā Latvijā un aiz tās robežām, gūstot atsaucību, atzinību, kā arī godalgotas vietas gan pašmāju, gan starptautiskos konkursos un festivālos.

Kopš 1993. gada visus LU mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus apvieno LU Kultūras, Mākslas un Izglītības jaunrades biedrība "Juventus", kas visu šo gadu laikā veiksmīgi paplašinājusi savu darbību un aktīvi iesaistījusies valsts kultūras procesos.2 Biedrība "Juventus" atbalsta LU pašdarbības kolektīvu darbību, māksliniecisko jaunradi un citas LU kultūras aktivitātes, nodrošinot regulārus kolektīvu mēģinājumus un iespējas piedalīties dažādos kultūras, mākslas un izglītības pasākumos.3 

Šobrīd LU darbojas dažādi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi – kori, deju ansambļi, orķestri, senās mūzikas ansamblis, teātris un tautas lietišķās mākslas studija. Ar tiem strādā kvalificēti diriģenti, kormeistari, baletmeistari, režisori, koncertmeistari.2

Daži no šiem kolektīviem ir ar senu vēsturi (piemēram, koris "Juventus", kas dibināts jau 1920. gadā), savukārt citi radušies samērā nesen – tikai šajā gadsimtā (piemēram, 2008. gadā nodibinātais LU Pūtēju orķestris). Atsevišķi kolektīvi, kas dažādos laika posmos darbojušies LU, šodien vairs neeksistē vai arī no augstskolas radošo kolektīvu saimes ir atdalījušies. Virtuālajā izstādē varam uzzināt arī par tiem – LVU vīru kori, jaukto kori "Daina", vokāli instrumentālo ansambli "Inversija", LVU politiskās dziesmas ansambli "Veltījums", Anša Rūtentāla kustību teātri, tautas tradīciju kopu "Budēļi".

Izstādē apskatītie 24 kolektīvi pārstāvēti ar to vēsturiskās un radošās darbības izklāstiem, konspektīviem nozīmīgāko notikumu hronoloģiskiem uzskaitījumiem un ilustratīvajiem materiāliem – fotogrāfijām, manuskriptiem, diplomiem, afišām u.c. (kopumā izstādē iekļauti vairāk kā 380 ilustratīvie materiāli).

Izstāde tapusi sadarbībā ar LU mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, to vadītājiem, esošajiem un bijušajiem dalībniekiem. Tās veidošanā izmantoti LU Bibliotēkas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēkas krājumos esošie materiāli.

Izstādes kuratore – LU Bibliotēkas direktores vietniece Mārīte Saviča

 

1Edgars Račevskis [tiešsaiste]. No: Latvijas ļaudis: virtuālā enciklopēdija. [citēts 2013. gada 4. septembrī]. Pieejams: http://www.latvijaslaudis.lv/users/racevskis_edgars
2Latvijas Universitātes Kultūras, Mākslas un Izglītības jaunrades biedrība „Juventus” [tiešsaiste]. No: Kultūra – Latvijas Universitāte. Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. [citēts 2013. gada 26. jūlijā]. Pieejams: http://www.kultura.lu.lv/parkulturu/juventus/
3Rīga, Latvijas Universitātes Kultūras, Mākslas un Izglītības jaunrades biedrība "Juventus" [tiešsaiste]. No: Kultūras karte. Rīga : LR Kultūras ministrija, v/a “Kultūras informācijas sistēmas. [citēts 2013. gada 3. septembrī]. Pieejams: http://www.kulturaskarte.lv/lv/kulturas-centrs/riga-latvijas-universitates-kulturas-makslas-un-izglitibas-jaunrades-biedriba-juventus