Kori

Jauktais koris "Juventus"

Vīru koris "Dziedonis"

LU jauktais koris "Juventus" 2013. gadā svin savu 93 gadu jubileju. To 1920. gadā dibināja diriģents Artūrs Bobkovics. Kora sākotnējais nosaukums bija "Latvijas Augstskolas studentu koris", bet pastāvēšanas laikā tas vairākas reizes mainījis nosaukumu, līdz 1969. gadā kļūst par kori "Juventus". Kora pastāvēšanas laikā piedzīvoti gan smaga darba brīži, gan prieks par padarīto, nomainījušās daudzas koristu paaudzes, atstādamas aiz sevis brīnišķīgas tradīcijas. Koristi no sirds nododas dziedāšanai un arī atpūtai, organizējot dažādus interesantus pasākumus.
SKATĪT VAIRĀK
LU vīru koris "Dziedonis" dibināts 1924. gadā. Korim pirmā sadarbība ar LU bija no 1950. līdz 1953. gadam, kad pēc Haralda Medņa ierosinājuma tas apvienojās ar Latvijas Valsts Universitātes vīru kori. Atkārtoti kora sadarbība ar LU atjaunojās tikai 1995. gadā, kad tas kļuva par LU Fizikas un matemātikas fakultātes kori. Kolektīva pūrā ir daudzas godalgotas vietas; tā sasniegumus apliecina vairākas starptautisku koru konkursu un festivālu balvas. Kora vēstures lappusēs neizdzēšamiem burtiem ierakstāms tā ilggadīgā mākslinieciskā vadītāja Imanta Kokara (1921–2011) vārds. Jau nākamajā, 2014. gadā, koris atzīmēs savu 90 gadu darbības jubileju.
SKATĪT VAIRĀK

Jauktais koris "Dziesmuvara"

Prezidiju konventa vīru koris

"Dziesmuvara" dibināta 1925. gada 9. aprīlī kā LU jauktais koris un studentu biedrība. Koris pastāvējis no 1925. līdz 1944. gadam, kopš 2000. gada savu darbību atjaunojis un joprojām turpina darboties. Jauktajā korī "Dziesmuvara" dzied LU studenti no dažādām fakultātēm, kā arī citu augstskolu studenti un absolventi.
SKATĪT VAIRĀK
Prezidiju konventa vīru korī dzied tikai burši – dalībnieki no studentu korporācijām. Studentu korporāciju vīru vidū doma par kora izveidošanu radās 1925. gadā – drīz pēc Prezidiju konventa dibināšanas. 20. gadsimta 30. gados koris kļuva par valsts reprezentācijas kori kā Latvijā, tā ārpus tās. Bet 1944. gadā, sākoties otrajai padomju okupācijai, kora darbība tika pārtraukta. 90. gadu sākumā Prezidiju konventa vīru kora darbība tika īslaicīgi atsākta Edgara Račevska vadībā, taču nopietni tas darboties atsāk tikai Edgara Lindes vadībā 1999. gadā. 2005. gadā par kora vadītājiem kļuva Arnis Paurs un Ivo Kempels. 
SKATĪT VAIRĀK


Sieviešu koris "Minjona"


Sieviešu koris "Latve"

LU sieviešu koris "Minjona" dibināts 1975. gadā, un jau kopš pirmās koncertēšanas sevi licis novērtēt kā daudzsološu un perspektīvu kolektīvu. Šobrīd tas ieguvis stabilu pozīciju Latvijas labāko koru vidū, kā arī iekarojis vietu pasaules labāko koru reitinga augšgalā. Pēdējos Koru karos "Minjona" izcīnīja 3. vietu, bet koru olimpiāžu rīkotāja "Interkultur" reitingā šobrīd atrodas 8. vietā pasaules sieviešu koru kopvērtējumā. 
SKATĪT VAIRĀK
Sieviešu koris "Latve" dibināts 1987. gadā, un tā mājvieta ir LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. No pašiem pirmsākumiem tam izveidojies spēcīgs mākslinieciskais kodols – diriģente un pedagoģe, Mg. sc. educ. I. Feldmane un koncertmeistare Dz. Vīcupe. Kora repertuārā ir latviešu un ārzemju komponistu klasiskie skaņdarbi sieviešu koriem, kā arī tautas dziesmu apdares un mūsdienu mūzika. Plašais repertuārs un augstā mākslinieciskā kvalitāte sniedz iespēju korim aktīvi piedalīties ne tikai LU rīkotajos pasākumos, bet arī Latvijas mūzikas dzīvē. Koris "Latve" uzstājies arī daudzviet Eiropā, izcīnot godalgotas vietas dažādos starptautiskos koru konkursos.
SKATĪT VAIRĀK


Jauktais koris "Aura"


Jauktais koris "DeCoro"

LU Fizikas un matemātikas fakultātes jauktais koris "Aura" dibināts 2004. gada rudenī. Tas tika izveidots kā Rīgas Centra humanitārās vidusskolas skolotāju koris, un to vadīja mūzikas skolotāja Dzintra Krastiņa un viņas audzēknis Edgars Vītols. Pamazām korī iesaistījās arvien vairāk studentu no LU Fizikas un matemātikas fakultātes, tāpēc no 2008. gada koris oficiāli kļuva par šīs fakultātes kori. Pašlaik korī dzied gandrīz astoņdesmit dziedātāji, un tā repertuārā ir latviešu tautas dziesmas, latviešu un citu tautu klasika, mūsdienu komponistu skaņdarbi, kā arī garīgā mūzika. 
SKATĪT VAIRĀK
LU Bioloģijas fakultātes jauktais koris "DeCoro" dibināts 2007. gadā. Tas veidojies, atdaloties no LU Studentu biedrības "Dziesmuvara" jauktā kora. Koris ir piedalījās vairākos starptautiskajos koru festivālos Latvijā, Igaunijā un Itālijā. 2012. gada oktobrī tas ieguvis savu pirmo starptautisko balvu – 2. vietu jaukto koru kategorijā 8. Starptautiskajā koru a cappella dziedāšanas konkursā Varšavā.
SKATĪT VAIRĀKAbsolventu jauktais koris "Jubilate"

Koris "Jubilate" LU par savu mājvietu sauc kopš 2006./2007. gada sezonas. Tā mākslinieciskais vadītājs ir Juris Kļaviņš. Jau 2008. gadā tas ar labiem panākumiem piedalījās XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku  "koru karos" un turpināja doties pretī jauniem izaicinājumiem – sagaidot 2013. gadu un piedaloties XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos, gūstot gandarījumu par paveikto un sasniegto. 
SKATĪT VAIRĀK