LU Studentu teātris

LU Studentu teātris ir ar senām tradīcijām. Tas sāka veidoties jau 1940. gadā, kad tika organizētas nelielas trupiņas ar spēlēt gribētājiem. Universitātei bija nepieciešams savs teātris, un 1946. gadā oficiāli atklātībā tika pieteikts LVU Drāmas ansamblis, kura pirmā režisore bija Elvīra Elksne. LU Studentu teātris aktīvi darbojas arī šobrīd, un to vada režisors Visvaldis Klintsons. Teātra darbības gadu desmitu laikā mainījušies teātra režisori un dalībnieki. Šobrīd LU Studentu teātris ir studentu un Universitātes absolventu kolektīvs, kas turpina vairāk kā pirms sešdesmit pieciem gadiem aizsākto tradīciju, kuru ir vērts iepazīt.  
SKATĪT VAIRĀK