Pateicības

Izstādes veidotāji izsaka pateicību par sadarbību:
Dr.med Ojāram Uldim Aleksim, Sarmītei Ančānei-Vilciņai, Kristai Auderei, Dr.paed. Sanitai Baranovai, Dr.sc.comp. prof. Jānim Bičevskim, Ingunai Binānei, Ingmaram Biseniekam, Ilzei Dzenei, Uldzei Dzenei, Ilzei Feldmanei, Kristīnei Gailei, Dr. iur. Kristīnei Jarinovskai, Dr.phys. Jānim Kleperim, Indulim Krauzem, Andrējam Krūmiņam, Līgai Kulešai, Helgai Ingeborgai Melnbārdei, Irēnai Nelsonei, Martai Počai, Ilmāram Pumpuram, asoc. prof. Jānim Puriņam, Ungaram Savickim, Edītei Simanovičai, Ārijai Sproģei, Edītei Strodei, Lienai Vijai Teterovskai, Aijai Trotītei, Kristiānai Vaickovskai, asoc. prof. Romānam Vanagam.