Deju kolektīvi

Tautas deju ansamblis "Dancis"

Deju ansamblis "Dancītis"

LU Tautas deju ansamblis "Dancis" ir viens no labākajiem un tradīcijām bagātākajiem tautas deju ansambļiem Latvijā. Tas ir dibināts 1946. gadā, savā pastāvēšanas laikā daudzkārt ieguvis pirmās vietas tautas deju ansambļu skatēs un konkursos, uzstājies gandrīz visās Eiropas un daudzās pasaules valstīs, regulāri piedaloties vasaras deju festivālos un konkursos. "Dancis" ir Vispasaules jaunatnes un studentu festivālu, kā arī starptautisko konkursu laureāts.
SKATĪT VAIRĀK
LU deju ansamblis "Dancītis" ir dibināts 1975. gadā. Kolektīva mākslinieciskā vadītāja no tā darbības pirmsākumiem līdz mūsdienām ir Uldze Dzene. Deju ansambļa misija ir dot iespēju katram dalībniekam apgūt deju prasmes gan latviešu dejā, rotaļu dejā un skatuves dejā, gan klasiskās dejas pamatos, dot iespēju uzstāties ansambļa koncertos, kā arī citos deju pasākumos un svētkos, un radīt prieku, ko sniedz deja.
SKATĪT VAIRĀKFolkloras deju kopa "Dandari"

1980. gadā izveidotās folkloras deju kopas "Dandari" repertuārā ir dažādu Latvijas novadu dejas un rotaļas, kā arī to horeogrāfiskās apdares – no ierastām sadzīves tradīcijām un gadskārtu ieražu izrādēm līdz pat mūsdienīgam folkloras teātrim, kā arī latviešu kultūras prezentācijai veidotām programmām. "Dandari" apgūst arī dziedāšanu, mutvārdu folkloru un tradīcijas; daudzas kolektīva etnogrāfisko tērpu detaļas ir pašu dalībnieku darinātas. "Dandari" vienmēr ir lepojušies ar saviem muzikantiem, kuri spēlē senos instrumentus, pārzina tautas deju repertuāru un arī paši labprāt dejo. 
SKATĪT VAIRĀK