Vokālie ansambļi

Senās mūzikas ansamblis "Canto"

Vīru vokālais ansamblis "Dancis"

Senās mūzikas vokālo ansambli "Canto" 1982. gadā dibināja Irēna Nelsone, un līdz valsts neatkarības atgūšanai tas bija vienīgais senās mūzikas vokālais izpildītājs Latvijā. Līdz 1988. gadam tā sastāvā muzicēja tagadējais senās mūzikas instrumentālais ansamblis "Ludus". No 2008. gada "Canto" vada Kristīne Gaile un Andris Gailis, izveidojot divus neatkarīgus sastāvus – ar līdzšinējo nosaukumu "Canto" darbojas jauna vokāli instrumentālā amatieru grupa, bet ar nosaukumu "Concerto Concitato" – profesionālu izglītību ieguvušie mūziķi. "Canto" dalībnieki izpilda gotikas un renesanses laikmeta mūziku; katra ansambļa uzstāšanās ir kā piedzīvojums, jo tā laikā tiek izdzīvoti dažādi notikumi, ko papildina attiecīgā laikmeta tērpi, instrumenti un rotājumi, palīdzot uzburt renesanses laikmeta burvību.
SKATĪT VAIRĀK
Vīru vokālais ansamblis "Dancis" tika dibināts 1989. gadā, un tā mākslinieciskās vadītājas pienākumus uzņēmās Sarmīte Ančāne-Vilciņa. Sākotnēji tas darbojās kā Tautas deju ansambļa "Dancis" pavadošā grupa, taču no 1997. gada "Dancis" jau bija patstāvīgi koncertējošs vīru vokālais ansamblis. Tas vairākkārt ieguvis godalgotas vietas republikas vokālo ansambļu konkursos un piedalījies 2008. gada XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku noslēguma lielkoncertā Mežaparkā.
SKATĪT VAIRĀK