Absolventu jauktais koris "Jubilate"

Ketija Feldmane

Koris "Jubilate" Latvijas Universitāti par savu mājvietu sauc kopš 2006./2007. gada sezonas. Tā mākslinieciskais vadītājs ir Juris Kļaviņš. Jau 2008. gadā tas ar labiem panākumiem piedalījās XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku  "koru karos" un turpināja doties pretī jauniem izaicinājumiem – sagaidot 2013. gadu un piedaloties XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos, gūstot gandarījumu par paveikto un sasniegto. Ikvienam ir nepieciešams savs dzīves moto, lai virzītos pa "dzīves kāpnēm", lai būtu, pie kā pieķerties, un lai būtu, kas atgādinātu par to, kāpēc mēs darām to, ko darām. Kora "Jubilate" dalībnieks Indulis Krauze sarunā atklāj, ka korim ir savs moto, kas ir iegūts nejauši un neplānoti, bet koristi to ar lielu bijību nes tālāk. Kāds no koncerta klausītājiem par kora sasniegumu reiz ir teicis: "Labāk jau vairs nevar!", un šis izteikums tad nu arī ir aizķēries koristu prātos un kļuvis par kora moto. Dibināts 1998. gadā, koris astoņus gadus darbojās Latvijas telekomunikāciju uzņēmuma "Lattelecom" paspārnē, taču kopš 2006./2007. gada sezonas tas ar tagadējo nosaukumu "Jubilate" ir piederīgs Latvijas Universitātei (LU). Korī dzied 60 līdz 65 dalībnieki, un tā mākslinieciskais vadītājs ir Juris Kļaviņš; viņam palīdz arī diriģents Andris Mockus un koncertmeistare Ilze Dzērve. Viena no galvenajām jauktā kora "Jubilate" misijām ir – dot iespēju koristiem turpināt dziedāt korī arī pēc 30 gadu vecuma. Gandrīz visi kora "Jubilate" dalībnieki dziedājuši dažādos koros skolās un studiju vietās, daudzi no tiem darbojušies arī LU jauktajā korī "Juventus", kura mākslinieciskajā vadībā bijis gan Juris Kļaviņš, gan Ilze Dzērve. Korī "Jubilate" dzied vairāki LU pasniedzēji (piemēram, Humanitāro zinātņu fakultātes profesore Gunta Ločmele ) un darbinieki (piemēram, Akadēmiskā departamenta sektora vadītāja Ginta Tora).1 Pats kora nosaukums "Jubilate" tulkojumā no latīņu valodas nozīmē "gavilējiet!". Kora dalībnieki savu prieku un dziedātprasmi pierāda, atskaņojot dažāda veida mūziku – tiek dziedāti gan pasaules un latviešu komponistu skaņdarbi, gan tautasdziesmas un to apdares. Kolektīvs ir uzstājies Latvijas baznīcās, kultūras namos, piedalījies LU pasākumos, sniedzis labdarības koncertus, kā arī dziedājis 2008. gada XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos un Dziesmu svētku "koru karos". Koris uzstājies arī ārpus Latvijas, koncertējot Igaunijā un Slovākijā.2 2009. gada septembrī "Jubilate" kopā ar Prāgas Universitātes kori uzstājās LU Lielajā aulā augstskolas 90 gadu jubilejas svinību ietvaros. 2012. gada decembrī koris sniedza koncertu Rubenes baznīcā3, savukārt tā paša gada jūnijā piedalījās Rāmuļos  notiekošajā dziesmu dienā "Tēvu tēvi laipas meta... ", kas bija veltīta diriģenta Daumanta Gaiļa 85 gadu jubilejas atcerei. Koncertā, kas notika Rāmuļu pamatskolas estrādē, piedalījās deju kolektīvi no Rāmuļiem un Mārsnēniem, kā arī vairāki jauktie kori – Straupes koris, Valmieras "Valmiera", Cēsu kori "Beverīna", "Vidzeme", "Gaismaspils", "Wenden" un Rīgas kori "Juventus", "Jubilate" un "Dzīne". Koncerta programma bija plaša un daudzveidīga: Daumanta Gaiļa un Ulda Krasta "Tev, dziesma", Pētera Barisona un Jāņa Akuratera "Latvijā" , Ērika Ešenvalda un Anitas Kārkliņas "Dvēseles dziesma", latviešu tautas dziesma "Pūt, vējiņi!" Imanta Ramiņa apdarē u.c. 2013. gada 20. septembrī koris dziedāja garīgās mūzikas koncertā, kas bija veltīts Jāzepa Vītola daiļradei. Tajā skanēja garīgā kantāte "Miera nesējiem", Jāzepa Vītola vienīgais ērģeļdarbs "Pastorāle", Ādolfa Skultes barokālā "Arieta" un Aivara Kalēja "Tokāta par korāli "Gods Dievam augstībā"".4 Šajā gadā kora galvenais uzdevums bija labi startēt koncertos un piedalīties XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos. Jūlija vidū koris "Jubilate" tika aicināts uz Jaunpiebalgu, kur plaši tika atzīmēta atjaunotās Jaunpiebalgas luterāņu baznīcas restaurācijas pabeigšana, kā arī norisinājās vispasaules piebaldzēnu saiets. Savukārt septembrī koris piedalījās 1. Starptautiskajā Kopernika koru konkursā Toruņā, Polijā. Kora "Jubilate" dalībnieki kopā pavada laiku ne tikai mēģinājumos un uz skatuves, bet atrod arī brīvus brīžus jauku tradīciju veidošanai. Par īpašiem notikumiem ir kļuvusi dalībnieku apsveikšana dzimšanas dienās un tradicionālais rudens pikniks, ko koristi vienmēr apmeklē. "Jubilate" dziedātāji vienmēr ir pratuši koncertos atklāt dziesmas spēku un varenību un parādīt kora vienotību un dzīvesprieku. Koristi vienmēr atraduši laiku, lai sanāktu kopā gan koncertos, gan brīvajos brīžos, mācējuši izvēlēties pareizās dziesmas, kuras nodziedāt, sniedzot patiesu prieku koncerta apmeklētājiem. Tas viss ir jāprot, un to spēj tikai vienots koris, kurā ir vienota balss un sirds!Absolventu jauktā kora "Jubilate" CV

2007
Dibina absolventu kori "Jubilate" 2008
Pirmā dalība XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos 2013
Dalība atjaunotās Jaunpiebalgas luterāņu baznīcas atklāšanas koncertā 2013
Dalība Starptautiskajā koru konkursā Toruņā (Polija)

Mākslinieciskais vadītājs

2007–pašlaik
Juris Kļaviņš
1Jubilate [tiešsaiste]. Kultūra Rīgā. Kultūra Rīgā; Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departaments, 2013. Pieejams: http://www.iksd.riga.lv/public/32076.html
2Absolventu koris "Jubilate" [tiešsaiste]. Kultūra. Latvijas Universitāte, 2010–2013. Pieejams: http://www.kultura.lu.lv/kori/jubilate/
3Kora "Jubilate" koncerts Rubenes baznīcā [tiešsaiste]. Kocēnu novads. Valmieras rajons, 2007. Pieejams: http://www.kocenunovads.lv/lv/page/403/1393
4Garīgās mūzikas koncerts [tiešsaiste]. Rīgas Doms. Rīgas Doms, 2007–2011. Pieejams: http://www.doms.lv/events/concerts.php#20.9.2013