Jauktais koris "DeCoro"

Ilze Alekšūne

Jauktā kora "DeCoro" vēsturiskā attīstība

Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātes jauktais koris "DeCoro" ir LU mākslinieciskās pašdarbības kolektīvs, kas darbojas kopš 2007. gada augusta.10 2007. gada februārī jauktā kora "Dziesmuvara" sastāvam pievienojās topošā diriģente, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) kora diriģēšanas katedras studente Kristiāna Vaickovska (ex. Greitāne), un radās ideja veidot jaunu kori. Jauktā kora "DeCoro" dibināšanā piedalījās abi kora diriģenti Ainārs Rubiķis un Kristiāna Vaickovska, bet pamatsastāvu veidoja dziedātāji no jauktā kora "Dziesmuvara" sastāva. Jaunizveidotā kora "DeCoro" dibināšanu aktīvi atbalstīja LU biedrības "Juventus" direktore Edīte Simanoviča un kora "Dziesmuvara" toreizējā prezidente Dace Reihmane. Tika iegūts arī LU Bioloģijas fakultātes dekāna atbalsts, un korim tika piešķirtas telpas mēģinājumiem. Būtisku atbalstu korim sniedza Rīgas Kultūras pārvaldes direktore Diāna Čivle, tāpēc "DeCoro" varēja saglabāt iepriekšējo gadu laikā iegūtos rezultātus koru skatēs, līdzšinējo dotāciju un tērpus. Kora sastāvu veido 40 LU, kā arī citu augstskolu studenti un absolventi vecumā no 18 līdz 30 gadiem.11 Jauktā kora diriģente Kristiāna Vaickovska norāda, ka kopš brīža, kad dibināts koris "DeCoro", jauktā kora "Dziesmuvara" laika panākumi, koncerti un citas aktivitātes pastāvēšanas vēsturē vairs netiek pieminētas. 2008. un 2009. gada sezonā, neilgi pēc kora "DeCoro" izveides, diriģente Kristiāna Vaickovska uzsāka studijas Vīnes tēlotājmākslas un mūzikas akadēmijā. Šajā laika posmā kora sastāvam pievienojās diriģente Rita Birzule. Bija periods, kad kori neilgu laiku vadīja trīs diriģenti: Ainārs Rubiķis, Kristiāna Vaickovska un Rita Birzule. Diriģents Ainārs Rubiķis 2010. gadā martā, pēc starptautiskās uzvaras G. Mālera orķestra diriģēšanas konkursā, uzsāka starptautisko karjeru un darbu jauktajā korī "DeCoro" vairs neturpināja.7 Nedaudz vēlāk, 2010. gada septembrī, kolektīva iekšējo domstarpību un šķelšanās dēļ, notika ne tikai kora dalībnieku sastāva, bet arī kora diriģentu sastāva maiņa – diriģenti Ritu Birzuli nomainīja diriģents Pēteris Vaickovskis. Kopš 2012. gada "DeCoro" vokālā pedagoģe un kormeistare ir JVLMA studente Māra Vaickovska.2


Jauktā kora 
"DeCoro" repertuārs

Laikā, kad tika izveidots kora pamatsastāvs, kas ir nemainīgs, būtiski papildinājies tā repertuārs. Kora programmā ir atrodamas vairāku slavenu latviešu komponistu dziesmas: latviešu tautas dziesmas "Pūt, vējiņi!" (A. Jurjāna apdarē), "Tumša nakte, zaļa zāle" (B. Skultes apdarē), "Bēdu, manu lielu bēdu" (V. Kaminska apdarē), "Krauklīt’s sēž ozolā", "Rīga dimd" (abas J. Cimzes apdarē), J. Mediņa "Vasaras vakars", J. Kalniņa "Lai līgo lepna dziesma", J. Vītola "Gaismas pils", M. Brauna "Saule, Pērkons, Daugava", Z. Liepiņa "Svētī debesīs šo zemi", U. Prauliņa "Jāņu nakts", P. Barisona "Dziesmai šodien liela diena", P. Vaska "Māte saule".5 Tiek atskaņotas arī vairākas cittautu komponistu dziesmas: T. Morleja "Sing we and chant it", S. Barbera "Agnus Dei", M. Ravela "Trois beaux oiseaux du paradis", M. Ražunska "Sicut lilium inter spinas", M. Lauridsena "Dirait-on", J. Elkina "Cucu", J. Benneta "All creatures now", G. Fauresa "Cantique de jean Racine", B. Kolaisa "Vois sur ton chemin", U. Sisaska "Benedictio".5 Pārdomāto repertuāru papildina spilgti lielo formātu darbi: A. Tumševicas "Mesa", J. Vītola kantāte "Ziemeļblāzma", P. Butāna cikls "Mīlestības dziesmas".5


Jauktā kora 
"DeCoro" sadarbība

"DeCoro" diriģente Kristiāna Vaickovska norāda, ka koris vienas sezonas ietvaros regulāri veido Ziemassvētku un sezonas noslēguma solo programmas, kā arī visu gadu aktīvi piedalās LU pasākumos – studentu svētkos, kongresos, izlaidumos un citos. Koris ir uzstājies Anglikāņu baznīcā notiekošajā koncertā "Rozes maigums", izpildot vairākus nozīmīgus cittautu autoru darbus, piemēram, M. Ravela  "Trois beaux oiseaux du paradis" (solo: Iveta Romancāne, Jānis Kurševs), B. Kolaisa "Vois sur ton chemin" (koncertmeistare Ilze Dzērve), G. Fauresa "Cantique de Jean Racine" (koncertmeistare Ilze Dzērve) (video no koncerta skatāmi ŠEIT).3 Būtiska ir bijusi jauktā kora sadarbība – tā notikusi ar LU pūtēju orķestri un tā diriģentu Jāni Puriņu, pianisti Ilzi Dzērvi, ērģelnieku Aigaru Reini, tenoru Jāni Kurševu un citiem.1 Kora dalībnieki ne tikai piedalās dažādos organizētajos pasākumos un koncertos, bet arī paši aktīvi veido iekšējās tradīcijas – iesvētības, solokoncertus un nometnes. Solokoncertos tiek dziedāta dažāda stila mūzika, tajā skaitā arī popmūzika un rokmūzika ar instrumentālo pavadījumu. Pašu rīkotās nometnes tiek organizētas katrreiz citā pilsētā, tādējādi nodrošinot interesantus un notikumiem bagātus iespaidus katru gadu no jauna. Kora dalībnieki līdz šim nometnes ietvaros bijuši Rojā, Kolkā, Smiltenē, Aizkalnē un citviet Latvijā.


Nozīmīgākie kora 
"DeCoro" pasākumi un sasniegumi

2008. gadā "DeCoro" piedalījās XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos – tā bija pirmā kora dalība Dziesmu svētku pasākumos. Tas dziedāja arī šogad notiekošajos XXV Vispārējos dziesmu un XV deju svētkos. Savas pastāvēšanas laikā jauktais koris "DeCoro" ir pabijis arī dažādos starptautiskajos festivālos un sniedzis koncertus ārzemēs. 2009. gadā koris piedalījies 2. Starptautiskajā koru konkursā "Rimini International Choir Competition" Rimini, Itālijā (iegūta 7. vieta), 2010. gadā – 11. Starptautiskajā koru konkursā Igaunijā, Tallinā un 1. starptautiskajā koru konkursā un festivālā "Mūzikas iedvesmas lauks". Diriģente Kristiāna Vaickovska norāda, ka viens no starptautiski nozīmīgākajiem panākumiem ir sadarbība ar Upsalas universitātes studentu kori. 2011. gada vasarā "DeCoro" zviedru studentus uzņēma ciemos Rīgā, bet jau oktobrī ar LU rektora Mārča Auziņa atbalstu koris devās ciemoties un koncertēt uz Upsalu. 2011. gadā viens no starptautiskajiem projektiem bij "DeCoro" piedalīšanās Viļņā notiekošajos studentu Dziesmu svētkos "Gaudeamus". Tā paša gada novembrī notika viens no "Gaudeamus" atskaņas koncertiem "Sadziedam, sadancojam Rīgā!", kurā kora "DeCoro" izpildījumā skanēja latviešu tautas dziesmas, kā arī pašmāju komponistu Marģera Zariņa un Ērika Ešenvalda skaņdarbi.6 Šajā gadā koris "DeCoro" piedalījās arī Apvienotā III Pasaules latviešu zinātnieku un IV Letonikas kongresa atklāšanā. Koris ik gadu piedalās konkursā, kas notiek F. Šopēna mūzikas akadēmijā un ir viens no starptautiski nozīmīgākajiem koru konkursiem Polijā. 2012. gadā tajā piedalījās kori no Polijas, Maķedonijas, Igaunijas, Slovēnijas, Indonēzijas, kā arī no Latvijas.8 Koris "DeCoro" ir piedalījies arī vairākkārtējos Rīgas svētkos un citos Rīgas pilsētas rīkotajos valsts nozīmes pasākumos (piemēram, Latvijas proklamēšanas gadadienā, ielīgošanā Doma laukumā, Eiropas dienā un citos pasākumos); Latvijas un Rīgas projektu ietvaros tas dziedājis Kurzemes dziesmu svētkos Dundagā, Ziemassvētku koncertā "O Magnum Misterium" Rīgas Biķeru evaņģēliski luteriskajā baznīcā un Rīgas doma kora skolas diplomeksāmenā kora diriģēšanā. Nav izpalikusi dalība LU struktūrvienību veidotajos pasākumos – "DeCoro" ir uzstājies Latvijas studentu koru koncertā, LU Bioloģijas fakultātes izlaidumos, LU Botāniskā dārza "Puķu ballēs" un citur. 2012. gadā 31. martā tas piedalījās Latvijas studentu 17. kongresa atklāšanā. ""DeCoro" ir jaunība, spēks un personība".13 Kora nosaukums sevī ieslēpj simbolisku vārdu "coro", kas tulkojumā no itāļu valodas nozīmē "koris". Kora misija ir veidot integrētus kultūras pasākumus – koncertus, papildināt Dziesmu svētku kopkori, kopt tradicionālās latviešu koru kustības vērtības un uzturēt kora iekšējās tradīcijas – iesvētības, solokoncertus un nometnes.12

 

Jauktā kora "DeCoro" CV

2007
Dibina LU Bioloģijas fakultātes jaukto kori "DeCoro" 2008
Pirmā dalība XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos 2009
7. vieta II Starptautiskajā koru konkursā Rimini (Itālija) 2010
Dalība I Starptautiskajā koru konkursā un festivālā "Mūzikas iedvesmas lauks" (Latvija) 2010
Komponistes Anitras Tumševicas "Mesas" pirmatskaņojums sadarbībā ar LU pūtēju orķestri un Jāni Puriņu LU aulā 2011
Sadraudzības koncerts ar Upsalas Universitātes studentu kori
Pirmā dalība XVI Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkos "Gaudeamus" Viļņā (Lietuva) 2012
Pirmā starptautiskā balva –  2. vieta jaukto koru kategorijā VIII Starptautiskajā koru a cappella dziedāšanas konkursā Varšavā (Polija)
Dalība IV Baltijas valstu pūtēju orķestru diriģentu un ansambļu vadītāju forumā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā "Latviešu mūzikas koncertā"  2013
Dalība XXIX Baltijas jūras valstu studentu sporta spēlēs Daugavas stadionā Rīgā

Mākslinieciskie vadītāji

2007–2009
Ainārs Rubiķis, Kristiāna Vaickovska

2010–2011
Kristiāna Vaickovska, Pēteris Vaickovskis

2012–pašlaik
Kristiāna Vaickovska, Pēteris Vaickovskis, Māra Vaickovska
1DeCoro [tiešsaiste]. [Rīga]. Jauktais koris "DeCoro", 2010. Pieejams: http://www.decoro.lv/
2DeCoro [tiešsaiste] : diriģenti. [Rīga]. Jauktais koris "DeCoro", 2010. Pieejams: http://www.decoro.lv/dirigenti/
3DeCoro [tiešsaiste] : ieraksts. [Rīga]. Jauktais koris "DeCoro", 2010. Pieejams: http://www.decoro.lv/ieraksti/
4DeCoro [tiešsaiste] : koris. [Rīga]. Jauktais koris "DeCoro", 2010. Pieejams: http://www.decoro.lv/koris-2/
5DeCoro [tiešsaiste] : repertuārs. [Rīga]. Jauktais koris "DeCoro", 2010. Pieejams: http://www.decoro.lv/repertuars/
6LU Lielajā aulā notiks Baltijas studentu dziesmu svētku atskaņas koncerts [tiešsaiste]. Delfi.lv : kultūra, mūzika. [Rīga] : AS Delfi, [b.g.]. Pieejams: http://www.delfi.lv/kultura/news/music/lu-lielaja-aula-notiks-baltijas-studentu-dziesmu-svetku-atskanas-koncerts.d?id=41634667
7Lūsiņa, Inese. Rubiķis uzvar Mālera konkursā [tiešsaiste]. Diena. [Rīga] : SIA Dienas mediji, 2013. Pieejams: http://www.diena.lv/izklaide/muzika/rubikis-uzvar-malera-konkursa-721948
8Jauktais koris "DeCoro" izcīna otro vietu Starptautiskā koru konkursā Polijā [tiešsaiste]. EASYGET.lv [Rīga] : EASYGET.LV, 2006–2013. Pieejams: http://www.easyget.lv/muzika/read/50474/
9Liepiņa, Aija. Latvijas Universitātes koris "DeCoro" izcīna otro vietu Starptautiskā koru konkursā Polijā [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte : Latvijas Universitātes ziņas. [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2009–2013. Pieejams: http://www.lu.lv/zinas/t/16132
10Liepiņa, Aija. Koncertzālē "Ave Sol" notiks jauktā kora "DeCoro" koncerts "Rudens lapas" [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte : Latvijas Universitātes ziņas. [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2009–2013. Pieejams: http://www.lu.lv/zinas/t/15746/
11Liepiņa, Aija. Jauktais koris "DeCoro" un tenors Jānis Kurševs atskaņos latviešu komponistu darbus koncertā "Ziedonī" [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte : Latvijas Universitātes ziņas. [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2009–201. Pieejams: http://www.lu.lv/zinas/t/37279/
12Rīga, Latvijas Universitātes biedrības "Juventus" Bioloģijas fakultātes koris "DeCoro" [tiešsaiste]. Kultūras karte. lv. [Rīga]: LR Kultūras ministrija, v/a Kultūras informācijas sistēmas, 2006–2010. Pieejams: http://www.kulturaskarte.lv/lv/makslinieciskais-kolektivs/riga-latvijas-universitates-biedribas-juventus--biologijas-fakultates-koris-decoro
13DeCoro [tiešsaiste]. Kultūra Rīgā. Rīga : [Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments], 2013. Pieejams: http://www.iksd.riga.lv/public/32063.html